• C56

    Cicho zapukał i cicho naruszył prywatność tego domu. Gdy zapukał po raz pierwszy, nawet nie zarejestrowała, kiedy niepewnie przekroczył próg. Niby kiedyś, gdzieś tam się zapowiedział, jak przystało na kulturalnego gentlemana. Za takiego chciał uchodzić. Przynajmniej na…